Wiadomość

Panel falownika Siemens Sinamics V20

 

Funkcje przycisków
Zatrzymanie przekształtnika
Pojedyncze naciśnięcie Zatrzymanie WYŁ1 w trybie RĘCZNYM
Podwójne naciśnięcie (< 2 s) lub przytrzymanie przycisku (> 3 s) Reakcja na zatrzymanie WYŁ2: przekształtnik zezwala, aby sinik zatrzymał się wybiegiem, bez użycia rampy hamowania.
Uruchomienie przekształtnika w trybie RĘCZNYM / JOG.
Przycisk funkcyjny
Krótkie naciśnięcie (< 2 s)

• Wejście do menu ustawiania parametru lub przejście do następnego ekranu

• Restart edytowania cyfra po cyfrze w wybranym elemencie

• Podwójne wciśnięcie podczas edytowania cyfra po cyfrze powoduje odrzucenie zmian i powrót

Długie naciśnięcie ( > 2 s)

• Powrót do ekranu stanu

• Wejście do menu ustawień

Krótkie naciśnięcie (< 2 s)

• Przejście pomiędzy wartościami stanu

• Przejście do trybu edytowania wartości lub przełączenie na kolejną cyfrę

• Czyszczenie błędów

Długie naciśnięcie (> 2 s) • Szybki wybór numeru parametru lub edycja wartości

+

Wcisnąć, aby przełączać pomiędzy trybami RĘCZNYM (symbol ręki) / JOG (migający symbol ręki) / AUTO (brak symbolu)

Uwaga: tryb Jog jest dostępny tylko gdy silnik jest zatrzymany

• Podczas nawigacji menu, zwiększa wartość

• Długie naciśnięcie (> 2 s) powoduje szybką zmianę wartości w górę.

• Podczas nawigacji menu, zwiększa wartość

• Długie naciśnięcie (> 2 s) powoduje szybką zmianę wartości w dół.


+
Zmiana kierunku obrotów silnika.

 

Symbole statusu przekształtnika
Występuje przynajmniej jeden bieżący błąd.
Występuje przynajmniej jeden bieżący alarm.
Przekształtnik pracuje (częstotliwość silnika może wynosić 0).

(pulsuje):

Przekształtnik może zostać zasilony nieoczekiwanie (np. w trybie ochrony przed zamarzaniem).
Wał silnika wiruje w przeciwnym kierunku.
: Przekształtnik znajduje się w trybie RĘCZNYM.

 (pulsuje):

Przekształtnik znajduje się w trybie JOG.

 

Struktura menu

 

Struktura menu falownika Siemens Sinamics V20

 

Edycja parametrów cyfra po cyfrze

Przykład: zmiana numerów parametrów

 

 

SZYBKIE URUCHOMIENIE

Struktura menu ustawień

 

 

Wprowadzanie parametrów silnika
Parametry Opis
P0100 Wybór częstotliwości 50 / 60 Hz
P0304[0] • Napięcie znamionowe silnika [V]
P0305[0] • Prąd znamionowy silnika [A]
P0307[0] • Moc znamionowa silnika [kW / hp]
P0308[0] • Znamionowy współczynnik mocy silnika (cos phi)
P0309[0] • Sprawność znamionowa silnika [%]
P0310[0] • Częstotliwość znamionowa silnika [Hz]
P0311[0] • Prędkość znamionowa silnika [RPM]
P1900 Wybór identyfikacji danych silnika

Uwaga: "•" oznacza parametry, których wartości muszą być wprowadzone zgodnie z danymi z tabliczki znamionowej silnika.

 


serwis branżowy falowniki siemens.pl | kontakt z nami | WebSystem | tel. 048 383.01.44