Wiadomość

 

Lista błędów
Błąd Opis
F1 Przeciążenie prądowe
F2 Zbyt wysokie napięcie
F3 Zbyt niskie napięcie
F4 Przegrzanie przekształtnika
F5 Całka cieplna I2t przekształtnika
F6 Przekroczenie temperatury maksymalnej modułu tranzystorowego
F11 Przegrzanie silnika
F12 Utrata sygnału temperatury przekształtnika
F20 Zbyt wysokie tętnienia napięcia w odwodzie DC
F35 Automatyczny ponowny rozruch po n
F41 Błąd identyfikacji danych silnika
F51 Błąd pamięci EEPROM parametru
F52 Wewnętrzny błąd programowy
F60 Przekroczenie czasu oczekiwania ASIC
F61 Błąd kopiowania parametrów na kartę MMC / SD
F62 Nieprawidłowa wartość kopiowanego parametru
F63 Kopia zapasowa parametrów i typ urządzenia niekompatybilne
F64 Nieudana próba dokonania kopii podczas uruchamiania
F71 Błąd wartości zadanej USS
F72 Błąd wartości zadanej USS / MODBUS
F80 Utrata sygnału wejścia analogowego
F85 Błąd zewnętrzny
F100 Reset układu mikroprocesorowego
F101 Przepełnienie stosu
F221 Sprzężenie zwrotne PID poniżej wartości minimalnej
F222 Sprzężenie zwrotne PID powyżej wartości maksymalnej
F350 Błąd wektora konfiguracyjnego (SZL vector)
F395 Programowy wewnętrzny czas kontrolny
F410 Błąd ochrony kawitacyjnej
F452 Rozpoznano błąd momentu obciążenia

 

• Aby przewinąć listę aktualnych błędów należy wcisnąć  lub .
• Aby zatwierdzić błąd należy wcisnąć  lub skorzystać z zewnętrznego źródła kwitowania błędów (jeżeli zostało określone).
• Aby zignorować błąd należy wcisnąć .

Po potwierdzeniu lub zignorować błędu, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu. Symbol błędu pozostaje aktywny do momentu potwierdzenia błędu.

 

Lista alarmów
Alarm Opis
A501 Wartość graniczna prądu
A502 Górna wartość graniczna napięcia
A503 Dolna wartość graniczna napięcia
A504 Przegrzanie przekształtnika
A505 Całka cieplna I2t przekształtnika
A506 Wartość graniczna temperatury na radiatorze IGBT
A507 Utrata sygnału temperatury przekształtnika
A511 Całka cieplna I2t silnika
A535 Gorący rezystor hamowania
A541 Aktywna identyfikacja danych silnika
A600 Alarm przekroczenia przedziału czasu RTOS
A910 Wyłączony regulator Udc-max
A911 Aktywny regulator Udc-max
A912 Aktywny regulator Udc-max
A921 Nieprawidłowo ustawione parametry przetwornika DAC
A922 Brak obciążenia na przekształtniku
A923 Zażądano zarówno JOG w prawo jak i JOG w lewo
A930 Alarm ochrony kawitacyjnej
A936 Aktywne samostrojenie PID
A952 Alarm kontroli momentu obciążenia

Należy pamiętać, że alarmy nie mogą być potwierdzane. Alarmy kasowane są automatycznie po wyeliminowaniu ich przyczyny.    

 


serwis branżowy falowniki siemens.pl | kontakt z nami | WebSystem | tel. 048 383.01.44